Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Geologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach
  Wydział Nauk o Ziemi
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
  Ocena: brak danych
 • Wydział Geologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ¦rodowiska
  Ocena: pozytywna

Studenckie Koła Naukowe


Link do http://www.wwsi.edu.pl/