Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Chemia Zobacz
Fizyka Zobacz
Geochemia Zobacz
Geofizyka Zobacz
Geologia fizyczna Zobacz
Geologia historyczna i stratygrafia Zobacz
Geologia regionalna Polski Zobacz
Geologia stosowana i ochrona środowiska Zobacz
Geologia złóż Zobacz
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych Zobacz
Kartografia geologiczna Zobacz
Matematyka Zobacz
Metody komputerowe w geologii Zobacz
Mineralogia i petrologia Zobacz
Paleontologia Zobacz
Tektonika Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/